เบลารุส 10 วัน

รหัสสินค้า: 00
สถานะสินค้า:
ราคา 0.00 บาท
จำนวน:  

เบลารุส 10 วัน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่สองของการเดินทาง เวียนนา –มินสก์ (เบลารุส) – ชมเมืองมินสก์

วันที่สามของการเดินทาง มินสก์ – เมืองไวเทบสค์ – ชมเมืองไวเทบสค์ มินสก์

วันที่สี่ของการเดินทาง มินสก์ – กรุงเมียร์ - ปราสาทเมียร์ –เมืองเนสวิซห์ – ปราสาทเนสวิซห์ - เมืองกร๊อดโน

วันที่ห้าของการเดินทาง ชมเมืองกร๊อดโน – CASTLE HILL – เมืองโครอบชิทซี - กร๊อดโน

วันที่หกของการเดินทาง กร๊อดโน – ป่าเบียโลวิซ่า - เมืองเบรสท์

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ชมเมืองเบรสท์ - ป้อมปราการแห่งเบรสท์ – พิพิธภัณท์ –สวนสาธารณะของเมือง – มินสก์

วันที่แปดของการเดินทาง มินสก์ – หมู่บ้านคาทิน - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - มินสค์

วันที่เก้าของการเดินทาง มินสก์– เวียนนา– กรุงเทพฯ

วันที่สิบของการเดินทาง กรุงเทพฯ

 

 

สายการบิน AUSTRIAN AIRLINE

 

เขียนรีวิวตัวสินค้า

ชื่อผู้รีวิว:


การรีวิวของคุณ: Note: HTML is not translated!

ให้่คะแนน: ไม่ชอบ           ชอบ

กรอกรหัสในช่องข้างล่าง:

Panel Tool

Reset