มหาวิทยาลัยทอมสันรีเวอร์ (Thompson Rivers University (TRU)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทอมสันรีเวอร์

 • ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970
 • เปิดคอร์ทเรียนมาแล้วกว่า 300 คอร์ทเรียน
 • ตั้งอยู่ที่เมืองแคมลูป บริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
 • มีนักเรียนนักศึกษา 10,000 คน
 • เป็นนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ 1,000 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก  

 

โปรแกรมหลักที่เปิดสอน

 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ศิลปะศาสตร์และสังคมสาสตร์
 • วิจิตรศิลป์ TAG Heuers replica watches
 • วารสารศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a second language : ESL)

 

องค์กรที่ให้การรับรองมหาวิทยาลัย

 • รัฐบาลของบริทิช โคลัมเบีย
 • Association of Universities and Colleges of Canada : AUCC
 • Association of Community Colleges of Canada : ACCC
 • CEC network : CECN cheap omega replica watches
 • Canada language council : CLC
 • Council of internation schools : CIC

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยทองสันรีเวอร์

 • ที่มหาวิทยาลัยทอมสันรีเวอร์ มีหลักสูตรการศึกษาต่างๆ หลายหลาย อาทิ หลักสูตรปริญญาโท,
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง, หลักสูตรปริญญาตรี, หลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a second language : ESL), หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • บริการหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรองรับ
 • สามารเข้าร่วมโครงการเรียนพร้อมทำงาน (Work and Study Program)
 • รองรับการถ่ายโอนหน่วยกิจจากองค์กร/สถาบันอื่นในต่างประเทศ
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ
 • โครงการมอบทุนการศึกษา
 • การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
 • บริการที่พักมีทั้งแบบโฮมสเตย์ หอพัก และอพาร์ทเมนต์
 • บริการแนะแนวด้านการศึกษา
 • บริการดูแลให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ
 • โครงการช่วยเหลือจัดหางาน
 • ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ replica breitling Super Avenger

 

สมัคร ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการและสอบชิงทุนคลิกที่นี่คะ

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ Study Abroad

Panel Tool

Reset